Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Ομάδα Ψυχικής Υγείας (GROW) για άτομα με πολλά και ποικίλα προβλήματα που αδυνατούν να ξεπεράσουν της δυσκολίες της ζωής.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στην Ομάδα GROW;

Μπορούν να είναι άτομα που πάσχουν από μοναξιά, η απομόνωση, κατάθλιψη ή άγχος. Μπορούν επίσης άτομα που έχουν επηρεαστεί από οικογενειακά προβλήματα ή να είναι απλά ανήμπορα να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της ζωής.

Μέσω του Προγράμματος GROW, πολλοί συμμετέχοντες μπόρεσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην Ομάδα αναγνωρίζουν τις προκλήσεις και δυσκολίες που επιδρούν αρνητικά στη ζωή τους και προσπαθούν να έχουν την διάθεση για μια θετική αλλαγή.

Πόσο συχνά συναντιέται η Ομάδα;

Η Ομάδα αυτή συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα κάθε Πέμπτη από 10π.μ. μέχρι τις 12.30μ.μ. στο Κεντρικό μας Γραφείο στο 378A King St, Newtown.

Τι πρέπει να κάνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην Ομάδα Ψυχικής Υγείας;

Mπορεί να επικοινωνήσει με το Κεντρικό μας Γραφείο στο (02) 9516 2188.