Το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας ιδρύθηκε τον Μάρτιο 1975 για την εξυπηρέτηση της παροικίας μας. Από τότε το Κέντρο έχει επεκταθεί, με διάφορα προγράμματα για όλες τις ηλικίες.

Το Κέντρο προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Τηλεφωνική Υπηρεσία(άνω των 13,000 πληροφοριών το χρόνο)
 • 25 Ομάδες Ηλικιωμένων
 • 7 Κέντρα Φροντίδας για Έλληνες Ηλικιωμένους
 • 1 Πολύπολιτιστικό Κέντρο για Ηλικιωμένους
 • 3 Πολύπολιτιστικά Κέντρα για Άτομα με Άνοια
 • 3 Πολύπολιτιστικά Ανακουφιστικά Κέντρα για Φροντιστές
 • 2 Πολύπολιτιστικά Κέντρα για Εργαζόμενους Φροντιστές
 • Πρόγραμμα για άτομα με Άνοια
 • 75 Κοινωνικοί Επισκέπτες σε Γηριατρεία
 • 193 Πακέτα Φροντίδας Ηλικιωμένων
 • 4 Ομάδες Ενοίκων Γηριατρείων
 • Χορωδία Ηλικιωμένων
 • Πρόγραμμα Κοινοτικής Συγκοινωνίας
 • Πρόγραμμα Φροντιστών
 • 2 Κέντρα Επιβλέψεως Μαθητών
 • 9 Ομάδες Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας
 • 4 Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών
 • Προγράμματα για Νέους
 • Πρόγραμμα Προστασίας της Οικογένειας
 • Εκπαίδευση Προετοιμασίας Γάμου
 • Υπηρεσία για Γάμος και Οικογένεια
 • Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά / Αλκοόλ
 • Πρόγραμμα για το Τζόγο
 • Πρόγραμμα για το Περιβάλλον
 • 4 Ομάδες Γυναικών
 • Ομάδα Ανδρών
 • Ομάδα Πνευματικής Υγείας (GROW)
 • Πρόγραμμα Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Πρόγραμμα για Φυλακισμένους
 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Ομάδα για Άτομα με Καρκίνο
 • Ομάδα για Άτομα «Σκλήρυνση κατά Πλάκας»
 • Εκπαίδευση Εθελοντών
 • 4 Παροικιακοί Έρανοι
 • Κοινωνική Ενημέρωση και Εκπαίδευση

Μαζί με το ετήσιο Walkathon και το «Ελληνικό Γλέντι», κάθε Οκτώβριο το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει πάμπολλες εκδηλώσεις για την ενημέρωση και συμμετοχή της παροικίας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.