Τι είναι το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επισκεπτών;

Το Πρόγραμμα Κοινοτικών Επισκεπτών οργανώνει επισκέπτες για άτομα που αισθάνονται απομόνωση στα σπίτια τους ή σε γηροκομεία, λόγο έλλειψης τακτικής επαφής με την οικογένειά τους και τους φίλους τους ή λόγο του προβλήματος που δημιουργεί η διαφορά της γλώσσας ή της κουλτούρας.

Ποιος μπορεί να παραπέμψει κάποιο άτομο που θα ήθελε ένα Κοινοτικό Επισκέπτη;

Το προσωπικό του γηροκομείου, τα μέλη της οικογένειας ή οι φροντιστές του, μπορεί να παραπέμψουν ένα ηλικιωμένο άτομο για να έχει ένα Κοινοτικό Επισκέπτη.

Αν γνωρίζετε κάποιο άτομο που μπορεί να ωφεληθεί από ένα Κοινοτικό Επισκέπτη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μας.

Το Κέντρο μας στη συνέχεια θα συνεργαστεί με το γηροκομείο, το ηλικιωμένο άτομο, την οικογένειά του ή τον φροντιστή του, για να βρεθεί ένας κατάλληλος Κοινοτικός Επισκέπτης ανάλογα με τις ανάγκες του ηλικιωμένου ατόμου.

Ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοτικού Επισκέπτου;

Ο Κοινοτικός Επισκέπτης είναι ένας εκπαιδευμένος εθελοντής του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας.

Ο Κοινοτικός Επισκέπτης επισκέπτεται εβδομαδιαία το ηλικιωμένο άτομο ή τουλάχιστον μια φορά κάθε δεκαπενθήμερο.

Αυτή η τακτική συνάντηση έχει ως στόχο το ηλικιωμένο άτομο να:
• Αναπτύξει τις κοινωνικές του σχέσεις.
• Βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του με τη μείωση της μοναξιάς.
• Διατηρήσει τις πολιτιστικές συνδέσεις του με την παροικία.
Στις επισκέψεις, ο Κοινοτικός Επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με το ηλικιωμένο άτομο συζητώντας για το παρελθόν, για τις εμπειρίες από τη ζωή, για προσωπικά ενδιαφέροντα, για ιστορίες από την Ελλάδα, καθώς επίσης μπορεί να γίνεται κι ανάγνωση βιβλίων.

Τι είναι το όφελος του Προγράμματος των Κοινοτικών Επισκεπτών;

Το ηλικιωμένο άτομο μπορεί:
• Να αισθάνεται καλύτερα για τον εαυτό του.
• Να αποκτήσει θετικές σχέσεις με άλλα μέλη της Ελληνικής παροικίας.
• Να αποκτήσει δυναμικά κίνητρα.
• Να αποκτήσει ευκαιρίες ώστε να εκφράζεται μέσα από τη δική του πολιτιστική νοοτροπία και εμπειρία.
• Να μπορεί να επικοινωνεί στη Ελληνική γλώσσα.

Τι πρέπει να κάνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινοτικών Επισκεπτών;

Αν σας ενδιαφέρει να γίνεται Κοινοτικός Επισκέπτης ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κεντρικό μας Γραφείο στο (02) 9516 2188 ή 1800 77 66 42.

Enquire about CVS now