Δίγλωσσα Κέντρα Προσχολικής Ηλικίας του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας (Playgroups)

“O Κόσμος του παιδιού είναι το παιχνίδι”

Με αυτή την φράση ξεκίνησε η συζήτηση  με τον  Ιερατικό Προϊστάμενο της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου στο Bu […]

2017-05-26T11:12:56+10:00May 26th, 2017|